tmalinen

Rakenneohjelma Suomen kansantalouden pelastamiseksi

Ohjelman yksityiskohdat on esitetty tänään julkistetussa kirjassamme "Miten Suomi voidaan pelastaa - Talouspoliittinen manifesti". Ehdotukset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja niiden taustalla on kasvututkimuksen suositukset talouskasvun aikaansaamiseksi. Talouskasvun tutkimuksen suositukset voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan:

 1.  Pidä kansalaisten koulutustaso korkealla ja panosta tutkimukseen.
 2. Luo tehokkaat julkiset instituutiot, mutta pidä verotus matalana, sääntely vähäisenä ja julkisen sektorin koko kurissa.
 3. Kannusta yrittäjyyteen ja riskinottoon, mutta anna markkinoiden päättää, mitä yrityksiä tuetaan.

Suosituksemme:

Julkinen sektori:

 • Julkinen sektorin tehtäviä on arvioitava ja menoja mitoitettava uudelleen.
 • Julkisen sektorin tuottavuuteen on saatava olennainen parannus.
 • Tulonsiirroista on poistettava kannustinloukut.
 • Julkisia investointeja on aikaistettava, jos ne ovat sellaisia, että ne jokatapauksessa toteutetaan.
 • SOTE-uudistus on toteutettava tehokkaasti.

Yrittäjyyden edistäminen:

 • Suomesta on luotava dynaaminen, luova ja kannustava markkinatalous.
 • Työmarkkinat on muutettava yritysten syntymisen ja kasvumahdollisuuksienkannalta nykyistä paljon joustavammiksi.
 • Verotusta on uudistettava yrittämistä kannustavaksi.
 • Etenkin pk-yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja byrokratiaa on purettava.
 • Velkasaneerauksen vaihtoehdoksi on luotava henkilökohtaisen konkurssinmahdollisuus.

Työmarkkinareformi

 • Palkka- ja työehdoista on pystyttävä sopimaan toimiala- ja yrityskohtaisestimuiden Pohjoismaiden tapaan.
 • Työaikoihin on saatava joustoja suhdannetilan mukaan.
 • Työehtosopimusten yleissitovuus on poistettava ja korvattavaminimipalkkalainsäädännöllä.
 • Työntekijän irtisanominen on voitava toteuttaa kuten Saksassa niin, että alle10 hengen yrityksissä rajoituksia ei ole.
 • Oppisopimusjärjestelmän toteuttaminen on sen vastustuksesta huolimatta saatava käyntiin.

Pääomamarkkinoiden kehittäminen

 • Pörssiyritysten osake- ja joukkorahoitus on saatava kasvuun kuten Ruotsissa (osakkeet) ja Norjassa (joukkolainat). Tämä on toteutettavissa verotuksen muutoksella, jossa arvopaperin listaaminen ei kohota kohtuuttomasti sen verotusta sekä vahvistamalla pankkirahoitukselle vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja.
 • Valtio voi toimia toissijaisena rahoittajana kasvuyrityskentässä Teollisuussijoituksen lisäresurssien avulla.
 • Teollisuussijoituksen vähemmistösijoitusmalli tulee ulottaa myösjoukkorahoitukseen yhteistyössä muiden uskottavien toimijoiden kanssa.
 • Kotitalouksille on luotava kannustimet sijoittaa pääomamarkkinoille mm.First North-listan yrityksiin ja joukkorahoituksen kautta myös listaamattomiin yrityksiin.
 • Joukkorahoitusta on kehitettävä väljentämällä rahankeruulakia siten, että myös vastikkeettomat joukkorahoitushankkeet ovat mahdollisia.

Verojärjestelmän uudistaminen

 • Veropohjaa tulee laajentaa verovähennyksiä ja muita verotukia karsimalla.Lainakorkojen vähennysoikeuden supistamista on jatkettava.
 • Ansiotulojen veroasteita on alennettava etenkin keskituloisilla.
 • Veropohjaa tulee laajentaa verotukia vähentämällä.
 • Korkein marginaalivero on alennettava 50 prosentin tasolle.
 • Yhteisöveron alentamista tulee jatkaa, mutta veroasteen alentaminen tuleesitoa yritystukien leikkauksiin.
 • Yrittäjälievennys pk-yrityksille pitää säilyttää, listautumiskynnys pitää poistaa ja pääomatulojen veroasteita tulee alentaa kautta linjan.
 • Listattujen yhtiöiden maksamista osingoista 3000 euroon saakka 35 prosenttia on oltava veronalaista pääomatuloa, jota niin ikään verotetaan 30 prosentin veroasteella. Ylimenevät osingot ovat täysimääräisesti 30 prosentin veroasteella verotettavia kuten muukin pääomatulo. (Tämä on yhdenmukainen ehdottamamme listaamattomien yritysten maksamien osinkojen verotuskohtelun kanssa).

Yritystuet 

 • Yritystukia on pyrittävä karsimaan tiellä kohden aitoa markkinataloutta.
 • Myös yritysten verotukia on karsittava.
 • Yritystukien karsinta tulisi yhdistää yritysten verorasitteen alentamiseenyritysten kasvun edellytysten parantamiseksi.

Työurien pidentäminen

 • Ylioppilaskokeista on luovuttava.
 • Opiskelijoiden valmistumista korkeakouluista tulee jouduttaa.
 • Oppisopimuskoulutus tulee käynnistää.
 • Lomia on lyhennettävä.
 • Viikkotyöaikaa on pidennettävä.
 • Eläkkeelle siirtymistä tulee edelleen myöhentää ja vanhuuden osa-aikatyö ja yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava.
 • Sosiaaliturvan kannustinloukut on poistettava.
 • Osa-aikatyön ja määräaikaisuuden helpottamista on kehitettävä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

 • Kansalaisten eriarvoisuutta terveydenhuollossa tulee vähentää ja koko järjestelmää tehostaa.
 • SOTE-palvelujen tuottamiseen on saatava riittävästi kilpailua, jotta toiminta tehostuu ja kustannusten nousua voidaan hillitä.

Yliopistot ja korkeakoulut

 • Opintojen rahoituksen pitkän tähtäimen tavoitteeksi tulee asettaa Australianmallin mukainen rahoitusmalli.

Sosiaaliturva

 • Kaikille yhtäläinen ansioturva on toteutettava.
 • Sosiaaliturvaa tulee kehittää ns. perustilimallin suuntaan.

Sääntely

 • Päättäjille on luotava kannusteet sääntelyn purkamisehdotusten valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seuraavan hallituksen on laadittava kokonaisselvitys sääntelyn järkeistämisestä ja purkamisesta käyttäen apuna sekä asiantuntijapainotteista komiteaa että Valtion taloudellista tutkimuskeskusta (VATT).

Poliittinen kulttuuri

 • Poliittisten päättäjien kiinnostusta asiantuntijaraportteihin on lisättävä.
 • Komitealaitoksen asema on palautettava.
 • Etujärjestöjen ja poliittisten avustajien roolia päätöksenteon valmistelussaon vähennettävä ja asiantuntijoiden roolia lisättävä.
 • Kansanedustajille on luotava tulospalkkausjärjestelmä.
 • Kansanedustajien määrä tulee laskea 151:een.
 • Kansanedustajien toimikausi tulee rajoittaa.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen

Erinomainen tiivistelmä. Kirjan julkistamistilaisuus veti koko Gloria-salin täyteen ja herätti paljon keskustelua panelistien kesken sekä yleisökysymyksiä ja kommentteja.

Twiittejä tuli myös kohtalaisesti:
http://twitter.com/search?q=%23pelastetaansuomi&sr...

Lievää kritiikkiä tuli kun kirjassa ei olut laitettu miljardien leikkauslistoja vaan keskityttiin rakennemuutoksiin ja allaoleviin syihin ja ongelmiin.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kaikkia kiviä ei käännetty.

Edessä on 15 miljardin euron leikkauslistat/valtion lisävelanottotarve, joten ainoa vaihtoehto on oma raha ja keskuspankkirahoitus.

Ks. kohta “2. Salainen EMU-varauma” kotisivultani
http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa

Totuusterveisin

Jorma Jaakkola
Kokoomus
Kokemäki
http://jormajaakkola.fi/

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kotisivullani on dokumentointia, jota ei kukaan pysty kiistämään.

Salaiset asiakirjat Markan laittomaan hävittämiseen löytyvät tästä
http://jormajaakkola.fi/EMU-petos

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Lähetin kotisivuni sanomasta ( http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa ) jo maanantaina Juha Sipilälle (myös Sipilän taustajoukoille) ja Timo Soinille sähköpostia.

Käyttäjän MikkoOlkkonen kuva
Mikko Olkkonen

Ehkä markassa olisi ollut jotain järkeä 5-10 vuotta sitten kun kustannustasomme nousi pilviin. Tällähetkellä markasta olisi pelkkää haittaa kun olemme jo näinkin pitkällä sisäisessä devalvaatiossa.

Jussi Jäntti

Loistavaa. Uskoni taloustieteilijöihin alkaa palautua.
Ilmeisesti Suomen kriisiytymisessä on päästy vaiheeseen, jossa päästään puhumaan oikeista asioista ja niiden oikeilla nimillä.

Toivottavasti ei tarvitse odottaa 4 vuotta, että päästään sanoista tekoihin.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Lisäksi jokaiselle syntyvälle pitäisi myöntää automaattisesti syntyhetkellä hetun lisäksi hY-tunnus ja yrittäminen pitäisi tehdä mahdolliseksi ilman yrityksen perustamista. Niin päästäisiin yhteiskunnallisesta kuolonkierteestä eroon.

Yhteiskunnallinen normi jonka mukaan työntekijäksi synnytään ja yrittäjäksi on alettava, tulee kääntää nurin niskoin ja toimimisen esteet työmarkkinoilla eri rooleissa olisi poistettava lainsäädännöstä.

Pekka Pylkkönen

Tähän vielä 100% automaattinen tilitapahtumiin perustuva kirjanpito ja veroilmoitukset niin yrittäjyys ei ole sen hankalampaa kuin normaali kaupassa käynti :)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Onhan tuossa asiallista asiaa mutta mistä saataisiin kysyntää luomaan otolliset puitteet piristyvälle yritystoiminnalle?

Kari Savinen

Juuri näin. Ensin on oltava kysyntää ja tilauksia vientiyrityksille, muuten on turhaa haikailla minkään kasvun perään.

Nyt on menetetty monta vuotta, joiden aikana vientiyritysten tilaukset useilla aloilla, ehkä lukuunottamatta metallia ja koneita, on laskenut laskemistaan.
Ostajat ovat siirtyneet halvempien toimittajien maihin ja markkinaosuuksien takaisin saaminen ei ole helppoa, siihen saattaa mennä useita vuosia.

Venäjän asema tärkeänä vientimaana on suurelta osin "sössitty" poliitikoiden lausunnoilla ja pakotteilla, jotka vievät monen teollisuuden alan tilauksia muualle.

Joten sitä paljon puhuttua työtä pitäisi nyt tehdä näiden menettyjen markkinaosuuksien eteen.

Juhani Kahela

Hyvä kirjoitus. Valitettavasti samaa sanahelinää kuin poliitikoilla. Ex-yritysjohtajana olen tottunut siihen, että pitää olla selkeät ja mitattavat tavoitteet aikatauluineen. Montako ihmistä on nyt julkisen sektorin palveluksessa, monta 3 kuukauden, 6 kuukauden jne kuluttua? Työelämän muutos X 3 kuukauden kulutta, muutos Y 6 kuukauden kuluttua jne. Valtiolaiva kääntyy hitaasti ja siksi kääntäminen on aloitettava nyt. Puheet ja neuvottelut eivät käännä mitään. Oppiäitinä toimikoon Thatcher.

Käyttäjän TuureParkkinen kuva
Tuure Parkkinen

Pääosin varsin asiaa!

Julkinen sektori, investointien aikaistaminen, joustavuuden lisääminen jne. Mucho bueno!

"* Eläkkeelle siirtymistä tulee edelleen myöhentää ja vanhuuden osa-aikatyö ja yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava.
* Sosiaaliturvan kannustinloukut on poistettava.
* Osa-aikatyön ja määräaikaisuuden helpottamista on kehitettävä"

Joo!

Mutta:
1. WTF?
"* Lomia on lyhennettävä.
* Viikkotyöaikaa on pidennettävä."

Eikös just haluttu mahdollistaa joustavammin eri työmäärien tekemistä osa-aikatyöllä ja määräaikaisuuksilla? Miten osa-aikatyö tai tauot työpaikkojen välissä eroavat pidemmistä lomista isossa kuvassa? (Toki, jos puhutaa palkallisista lomista ja oletetaan TES-palkkoja jne.)

2. Taloustiede ja monetkin kasvumallit myös suosittavat maan arvon verotusta tehokkaampana (ja reilumpana) vaihtoehtona kaikelle deadweight loss:eja aiheuttavalle vaihdannan verotukselle ;)
http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176...
https://www.youtube.com/watch?v=TwlvEKxbdVo

3. Makrotalouden voisi tasapainottaa (fiskaalista simulointia kestävämmin) antamalla reaalikorkojen laskea tasapainotasolle ("luonnolliselle tasolle"). Reaalikorkojen alarajan poisto myös mahdollistaisi maan arvon verotuksen (2) ottamisen käyttöön nopeammin ilman suuria varallisuudensiirtoja asuntomarkkinoilla:
http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176...
https://www.youtube.com/watch?v=j5l_Oeg6kMo

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ykköskohtaan tarkentaisin "panosta LAADUKKAASEEN tutkimukseen". Vuosien varrella ja edelleenkin olemme jakaneet rahaa myös heikkolaatuiseen, jopa nollatutkimukseen ja opetukseen: panos/tuotos -suhde heikko.
Intohimo laatuun ja ahkeruus eivät ole olleet leimallisia piirteitä kuin osassa insitituutioita ja hankkeita.

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Kansanedustajien tulospalkkaus kuulostaa kyllä todella oudolta. Laillistettua lahjontaako tässä mahdollisesti tarkoitetaan? Ei kansanedustajilla ole mitään tulostavoitetta, koska se tuloksen hyvyys on myös demokraattisen debatin aiheena. Toisen mielestä hyvä tulos voi olla toisen mielestä huono. Tulostavoite olisi selvä askel kohti totalitarismia.

Käyttäjän PerttiRinne kuva
Pertti Rinne

Siinä hallitusohjelma Sipilälle ja Stubbille. Jos tuo ei Soinille kelpaa, niin otettakoon sitten Niinistö ja Haglund persuja korvaamaan.

Kun vasemmisto ja ay-pomot ovat taantuneet 60-luvun juoksuhautoihinsa siilipuolustamaan kekkoskaudella saavuttamiaan etuja työttömien kustannuksella, niin nyt on jo aika saada aikaan parannus ja työtä.

Jokainen jutussa esitetty kohta on toteutettava sellaisenaan. Tämä ei ole keneltäkään pois, vaan lisää yhteisern pottiin.

Jakovaroista tulee aika kinata vasta sitten, kun jaettava on saatu kasvamaan siedettävälle tasolle.

Käyttäjän PiviHTyni kuva
Päivi Tyni

Ja kannustinloukkujen poistaminen tarkoittanee perustyöttömyysturvan ja toimeentulotuen pienentämistä tasolle, jolla ei voi tulla toimeen. Näin olisi "kannustavaa" ottaa vastaan orjatyötä "paikallisesti sovituilla" työehdoilla ja palkalla, jonka lisäksi pitäisi sitten kuitenkin hakea toimeentulotukea. Eli malli Amerikasta, jossa kahta työtä tekevä perheellinen tarvitsee lisäksi "food stamp":seja. Se, että kotimarkkinat kuristetaan näin lopullisesti, ei haittaa, koska tähdätään vain viennin kysyntään.

Kuitenkaan juuri kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, mitä meille kaikille tulee tapahtumaan, kun työmme korvataan koneälyllä.

https://itkritiikki.wordpress.com/2015/04/23/mita-...

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Juuri näin uuslibertaari propaganda toimii: Otetaan auktoriteetti, joku tutkija tai "tiede" ja sitten esitetään päättömiä väitteitä, joiden toteuttamisen seurauksena rikkaat rikastuvat ja rahan valta lisääntyy kansalaisvallan kustannuksella.

Ihan vain esimerkkinä tästäkin blogista:

Auktoriteetti: " Ehdotukset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen"

Esimerkki mainituista "tieteelliseen tutkimukseen" perustuvista ehdotuksista: "Kansanedustajien toimikausi tulee rajoittaa."

Mihin "tieteelliseen tutkimukseen" tämä ehdotus mahtaa perustua?

Juhani Kahela

Luin afrikkalaisen naistohtorin kirjoituksen syitä Euroopan hitaaseen kasvuun verrattuna Kiinaan. Suomen ja muiden Euroopan maiden ongelma on kansanedustajien toiminnan lyhytjänteisyys. Kun on tullut valituksi, niin alkaa kovasti turvaamaan uudelleen valinta. Oma etu ja ideologia ajaa kansantalouden edun edelle. Pitää myös miellyttää puolueen johtoa ja äänestää sen mukaisesti. Oma ehdotukseni on, että kansanedustaja valitaan 12 vuodeksi eikä uudelleen valinta mahdollisuutta ole. Edustajakauden päätyttyä saa 2 vuoden palkan. Tänä aikana ei myöskään saa otta vastaan palkkatyötä julkiselta sektorilta, jottei kauden loppuessa tule intressiä pelata poliittisista vakanssia itselle. Neljän vuoden jaksoissa valitaan kolmasosa edustajista. Tässä ajatuksen poikaa jatkokehittelylle.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen

Hienoa! Hyvä olla valppaana. Tyhjiä heittoja ja suosituksia on maailma täynnä. Pois se meistä, toivottavasti.

Kirjamme sivuilla 226-238 on 12 sivua tieteellisiä ja hiukan muitakin lähteitä. Oliko erityisesi joku näistä mielestäsi kiistanalainen?

http://libera.fi/libera-uusi/wp-content/uploads/20...

Nostamaasi kohtaan ryhmäkoon merkityksestä olemme pohtineet sivulla 220, jossa on lähdeviite 356. Luen vaikka nämä näin aluksi.

"356 Empiirisesti ryhmäkoon vaikutusta on tutkittu kokeellisesti. Thomas ja Fink (1963) esittävät 31 tutkimusta koskevan katsauksen päätyen siihen, että ryhmäkoolla on ryhmän suorituskyvyn kannalta merkitystä.
Olson (1965) esittää, että mitä suurempi ryhmä on, sitä monimutkaisempi on päätöstilanne. Hackman ja Vidmar (1970) havaitsevat, että suuriin ryhmiin liittyy huomattavasti enemmän erimielisyyttä ja kilpailua kuin pieniin. Oliver ja Marwell (1988) toisaalta esittävät, että suuremmalla ryhmällä on enemmän resursseja, mikä tuottaa enemmän kollektiivista toimintaa. Menon ja Phillip (2011) päätyivät
tulokseen, jonka mukaan parillinen ryhmän jäsenten lukumäärä johtaa heikompaan yhtenäisyyteen kuin pariton. EU:n laajeneminen on tapaus, jossa ryhmän laajenemisella on ollut tunnistettavia vaikutuksi päätöksenteon laatuun ja äänestyskäyttäytymiseen. Alan suomalaisista tutkimuksista ks. esim.Pajala ja Widgren (2004), Baldwin ja Widgren (2004), Lane ja Mattila (2001)."

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Hieno selostus ryhmäkoosta. Ei sinänsä mitään uutta, perusprykologiaa, tiedossa jo 60-luvulla. Disinformaatiota siis puhtaimillaan.

Miten se liittyy kansanedustajien kausien rajoittamiseen, josta kysyin?

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen Vastaus kommenttiin #25

Pahoitteluni vastasin samaan aikaan toisaalla Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkimusjohtajan Markus Lahtisen heittoon siitä, että hänen mielestään 200 kansaedustajaa pitäisi jopa kasvattaa. Hän heitti tämän ihan lonkalta, ilmeisesti itsekin joko pidät 200 kansanedustajaa sopivana tai haluat niitä enemmän? Kuinka paljon?

http://www.taloussanomat.fi/yrittaja/2015/04/24/ta...

Ehkä kerrot oman kantasi tähän asiaan kun kerta tuli puheeksi? Jos et pidä näistä lähteistä, annatko ehkä yhden mielestäsi oikean? "Disinformaatio"-sanan käyttösi vaatii mielestäni hieman heittoa vahvempaa, koska näytät olevan vahvasti eri mieltä?

Viittaamasi kansanedustajan kausien rajoittamiseen kolmeen kauteen taidamme olle vähempien viitteiden varassa. Sanomme siitä näin:

"Kansanedustajien kauden määräaikaisuus

Demokratiassa, jossa kansanedustajan toimikautta ei ole rajoitettu, uudelleenvalinta
nousee helposti edustajan toiminnan pääkriteeriksi. Tähän kysymykseen on helppo
ratkaisu: rajataan kansanedustajien toimikausi esimerkiksi kahteen tai kolmeen
kauteen.

Toimikauden rajaaminen vapauttaisi kansanedustajan toimimaan yhteiskunnan
hyväksi, ei uudelleen valintansa eteen. Menestyminen edustajakaudella myös vahvistaisi
hänen mahdollisuuksiaan siirtyä edustajakautensa päättymisen jälkeen muihin
tärkeisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Hänen ei tarvitsisi pohtia uudelleenvalinnan
ongelmaa."

Pahoitteluni triviaalisuudesta. Ehkä löydät aukon ajattelustamme, jota haluaisit valottaa?

Sipilää on ainakin laajasti kiitelty hänen paaluttaessaan että 4 vuoden päästä ei tule jatkoa jos hän ei onnistu kansakunnan edun ajamisessa. Ainakin hänellä ura ei ole tärkeämpää kuin tulos. Lienee järkeenkäypää?

http://www.taloussanomat.fi/uutiset/2015/04/25/hs-...

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #26

Sipilä on poliitikko, poiitikot lupaavat.

Disinformaatio: paikkansa pitävä, mutta asiaan liittymätön tiedotus.

Misinformaatio: Paikkansa pitämätön "tieto", valhe.

Et edelleenkään esittänyt tutkimusta, johon vaatimus kausien rajoittamisesta perustuu. Moista ei ilmeisesti ole olemassa. Kannattaisiko muokata blogitekstiä siltä osin?

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen Vastaus kommenttiin #28

Oletan että siis väität perehtyneesi asiantuntijana kaikkiin politiikkasuositus-luvun lähteisiin ja tuomitset ne tosiksi mutta suosituksiamme tukemattomina. Kova on väite ja kova on asiantuntijuutesi taso.

Pidetään sitä kuitenkin teoreettisesti totena väittelyn vuoksi ja palataan koko kirjamme ideaan eli Suomen pelastamiseen rakenne*muutosten* kautta.

Mitkä ovat siis omat politiikkasuosituksesi kansanedustajien määrään ja kausiin liittyen? Nykykäytäntö Suomessa edustaa Pareto-optimia vai? Muutokset ovat ehkä mielestäsi siis haitallisia?

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #30

Kommentoin tässä blogikeskustelussa blogikirjoitusta.

Miltä Suomi pitää pelastaa? Ylivoimaiselta kilpailukyvyltämme (edellä vain USA, Singapore ja Sveitsi)? Vai joltain muulta?

PS: Olen itsekin esittänyt edustajakausien rajoittamista, mutta en ole unissanikaan kehannut väittää, että ajatus perustuisi johonkin tieteelliseen.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen Vastaus kommenttiin #32

Kannatat yhtä suositustamme. Et siis ole 100% rakennesäilyttäjä.

Se on tärkeintä. Keinoista voi ja pitää olla eri mieltä, tieteellisesti tai maalaisjärjellä.

Kunhan edes saataisin muutoksen suunta selville Suomessa kuten keskenämme tässä yksittäisessä asiassa niin oltaisiin jo pitkällä. :)

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #34

En missään nimessä ole 100 % "rakennesäilyttäjä", tai mnkään muunkaan prosentin. Sen sijaan olen sitä mieltä, että keskustelu ei saa perustua valehteluun tai disinformaatioon.

Nykyrakenteet ovat määritelmällisesti aina hyvät, status quo on aina "oikea". Sitä ei tarvitse perustella. MUUTOS pitää perustella, ja mieluummin hyvin ja rehellisesti.

Rakennemuutoksista tärkeimpiä Suomen kannalta olisivat mm. keskeisten julkisten toimintojen yhtiöittämisen peruuttaminen ja toimijoiden palauttaminen julkisiksi laitoksiksi, esim. posti ja tienpito. Samoin tehty "yliopistouudistus" tulisi kumota ja palauttaa korkeakoulujen hallinto entiselle kannalle. Valtiohallinnosta irroittamisen tärkein seuraus oli välittömästi toteutettu hallintojohdon raju palkankorotus. Korkeakouluissa tulee palata yleissitoviin virkapalkkasääöksiin.

Muutettavaa olisi vaikka kuinka, mutta muutosten perustelujen pitää olla julkisia, samoin muutosesitysten. Hyvän kuvan rakenneuudistussekoiluista antaa käyty SOTE-väittley. Itse esitystä ei ole kuitenkaan VIELÄKÄÄN julkistettu, joten kukaan ei oikeastaan tiedä, mistä väiteltiin.

"Kuntauudistus" tulee toteuttaa kansanvallan lähtökohdista. Ylisuuret megalokunnat kuten Helsinskijn kolme pullataikinaa, ovat irronneet täysin kansalaisvalvonnasta ja niitä johtaa kontrolloimaton virkakoneisto. Maakunnat pitää jakaa 30 000 - 50 000 asukkaan aidosti itsehallinnollisiin yksiköihin, jotka saavat vapaasti järjestää yhteistoimintansa ja joiden toimivalta pitää palauttaa yleiseksi. Valtiohallinnon kunnille yleisesti määräämät tehtävät tulee siirtää valtiohallinnon suoraan kustannettaviksi. Tämä olisi myös taloudellisesti edullisinta, minkä sekä VMn että Kuntaliiton tekemät selvitykset kuntien rahoitusasemasta selkeästi osoittavat.

Listaa voisi jatkaa. Se vaatisi kuitenkin oman blogikirjoituksensa.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Raportissa todetaan, että

”Se tosiasia, että Saksassa on runsaasti perheyrityksiä, tuo saksalaisten yritysten toi¬mintaan enemmän pitkäjänteisyyttä myös työsuhteiden ylläpitämiseen kuin mitä voi odottaa yrityksissä, jotka toimivat ”kvartaalihengessä”.” (2015, 79.)

Näin on. Saksassa on siis yrityksiä, jotka tyytyvät pienempään tuottoon kuin mitä Suomessa edellytetään. Tämä asiantila ei välttämättä automaattisesti korjaannu sillä, että pk-yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja byrokratiaa puretaan – mikä on itsessään kannatettavaa.

Tanskassa ja Saksassa yrittäjäkunta on monimuotoisempaa ja itsenäisempää kuin Suomessa, jossa on yleensä vain yksi ja kaikille yhteinen toimintamalli ja yrittäjät itse alistuvat ylhäältä tulevaan sääntelyyn. Tanskalaiset ja saksalaiset yrittäjät voivat olla paitsi kausiluontoisesti erittäin ahkeria myös hyvin itsekeskeisiä ja omavaltaisia – minä päätän, minä määrittelen… Kun yrittäjät ovat keskenään erilaisia, myös kaikenlaiset työnhakijat löytävät jonkin työn ja yrittäjän, joka haluaa heidät palkata. Kun Suomessa taas ei esimerkiksi yleensä palkata yli 56-vuotiaita, silloin kukaan ei palkkaa ikääntyneitä. Tanskassa ja Saksassa myös he löytävät jonkin työn.

Yrittäjän päätäntävalta koskee toiminnan pohjimmaisia tavoitteita sekä sitä, kuka henkilö ja työnhakija on sovelias ja kykenevä johonkin tehtävään. Yrittäjä arvioi ja päättää. Suomessa taas vaaditaan joltakin muulta taholta tulevia todistuksia ja todisteluja (testimony) koulutuksista ja työhistorioista.

Esimerkiksi joitakin vuosia sitten olin pääsiäislomalla ja suomalaisen kuntatyönantajan säästövapailla maksavana turistina suurkaupungissa, jossa olin aiemmin elänyt muulta pohjalta. Erään kerran aamuviideltä majapaikkaan palatessani tuon suhteellisen suuren, joskin rähjäisen hotelli-ravintolakompleksin ja perheyrityksen omistaja laittoi minut tekemään Saksan kansalaisuuskokeen mallikoetta. Siinä oli 32 monivalintakysymystä, joista vähintään puolet piti saada oikein. Omistaja sitten tarkisti vastaukset aika määräilevään tyyliin. Kun en tehnyt yhtään virhettä ensimmäiseen 16 kysymykseen, hän lopetti kokeen pitämisen. Ei Saksassa ole sellaista asiakaspalvelua, että hotelliasiakkaan olisi avaimen saadakseen suoritettava hyväksytysti kansalaisuuskoe, mutta kun suoriuduin kokeesta, olisin voinut jäädä taloon ja siirtyä tiskin toiselle puolelle, jos se olisi sopinut tuolloiseen elämäntilanteeseen. Saksalainen yrittäjä tutkii ja arvioi asiat itse eikä ensimmäiseksi halua nähdä mitään muiden kirjoittamia todistuksia. Suomessa taas vastaavassa tilanteessa olisi vaadittu todistus suoritetusta kansalaisuuskokeesta. Näin on muillakin toimialoilla.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Tässä koko "yrittäjäkurjuuden" avain: "Saksassa on siis yrityksiä, jotka tyytyvät pienempään tuottoon kuin mitä Suomessa edellytetään. "

Suomalainen yrittäjä haluaa saada 5 miljoonan potentiaalisilla markkinoilla vähintään saman tulotason kuin mitä saksalainen yrittäjä saa yli 80 miljoonan meitä selvästi rikkaamman kuluttjana markkinoilla.

Ei onnistu.

Käyttäjän AkiTernt kuva
Aki Terentjeff

Yrittäjyyden kannustimien lisäys ja yritysten ohjaaminen ja auttaminen kasvun tielle onnistumisten kautta lisää hyvinvointia parhaiten. Kaikesta tukemisesta joka vääristää kilpailua tulee päästä eroon, markkinatalous hoitaa terveet yritykset ilman korruptiota jatkoon.
Rohkeat ja taitavat yrittäjän nostaa maan jaloilleen, ei mikään muu.
Ihan vaan vinkkinä niille jotka eivät ole koskaan elämässään "yrittäneet" nollatuloksella tai pienellä voitolla ei voi yrittää, et saa laskuja maksuun.
Vain reilusti voitollinen yritys on terve ja investoi sekä palkkaa työntekijöitä, muuten se on matemaattinen mahdottomuus. Valtio saisi pienentää vakuutusmaksuja ja yritysten verotusta, tämä auttaa palkkaukseen ja investointeihin ja yrityksen kasvuun, vain tällä konstilla voi yritykset alkaa työllistämään. Valtion tehtävä on säätää lait niin että yritykset voi toimia voitollisesti vielä helpommalla kuin nyt, sillä nyt se ei ole ollenkaan helppoa ja yrittäjät äänestävät jaloillaan helpompiin maihin yrittäjälle. Menestyvä yrittäjä on maan tärkein voimavara verojen kertymiselle.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen

Totta. Raporttimme suosittelee pienempien yrittäjien auttamista joukkorahoituksen ja rahankeruulain kehittämisellä.

Suurempia, erityisesti kasvuyrityksiä tulisi kannustaa listautumaan pörssiin. Suomen epäneutraali pääomaverotus, joka erittäin vaarallisesti rankaisee listautuvien yritysten osinkoja, on poistettava. Kirjassamme on verouudistusmalli tähän hätään.

Konkarisijoittaja Kim Lindström jakaa ainakin tämän mielipiteen Arvopaperissa "Mitä veroille pitäisi tehdä?":

http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/mita+veroill...

Kannattaa lukea muuten edes kirjamme tiivistelmä:

http://www.libera.fi/analyysi/miten-suomi-voidaan-...

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Alankomaiden parlamenttiin valitaan 150 edustajaa, mutta maassa on n. 17 miljoonaa asukasta. Niinpä on olemassa käytänössä toimiva 'eduskunta' ja valtio (kuningaskunta), joka tulee toimeen Suomeen verrattuna suhteellisesti paljon pienemmällä edustajamäärällä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alankomaat

Jos Alankomaissa olisi vallalla suomalainen edustajasuhde, kansanedustajia valittaisiin sinne yli 600 eli nelinkertainen määrä. Sitä ei kuitenkaan siellä kukaan vaadi.

Anna-Leena Nieminen

"Työehtosopimusten yleissitovuus on poistettava ja korvattavaminimipalkkalainsäädännöllä."

Eikö työehtosopimusten yleissitovuus ja minimipalkka ole käytännössä sama asia?

Käyttäjän MikkoOlkkonen kuva
Mikko Olkkonen

Noniin. Sain luettua melkein kokonaan. Hyvä kirja. Palkansaajien edunvalvonnan ongelmat on pöllytetty jo muualla. Hyvä, että tässä nostettiin esille epäkohdat myös EK:n toiminnassa. Raportissa ihmetyttää tuo vaatimus ns. "asiantuntijoiden" käyttämisestä. Saman oudon vaatimuksen esitti Juhana Vartiainen vähän aikaa sitten. Mielestäni parhaat (ja myös huonoimmat ideat esitetään muualla esim. taloustiedettä käsittelevillä keskustelupalstoilla). Siksi poliitikotkin hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä VATTin yms virallisten kommentaattoreiden lisäksi. Kuka nuo THÉ asiantuntijat nimeäisi. Kuvitelkaa jos valta olisi esimerkiksi Pertti Haaparannalla, jonka oppiarvot ovat kyllä moitteettomassa kunnossa, mutta ideat pääsääntöisesti vastakkaiset teidän kirjan suhteen. Kansanedustajienkin joukossa on useita, joilla on kirkkaat ajatukset kansantaloudesta vaikkei ole sen tieteenalan koulutusta. Nykyään nopea oppimiskyky on tärkeämpää kuin se, että on lukenut samat taloustieteen kirjat kuin muutkin.

Käyttäjän tmalinen kuva
Tuomas Malinen

Hyvä huomio. Tässä viittamme etenkin VATTiin ja Valtiontalouden tarkastusvirastoon (VTV), joiden raporttien löydökset ja suositukset eivät juuri ole löytäneet tietään poliittiseen päätöksentekoon. Osa talouspolitiikasta on myös pakko jättää täysin poliitikkojen arvovalintojen varaan mm. koska tiettyihin kysymyksiin ei taloustieteessä pystytä antamaan yksiselitteistä vastausta. Tämä koskee etenkin julkisten menojen leikkauspäätöksiä.

Toimituksen poiminnat